Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 14, 2020 in Architektura wnętrz |

Biogaz: Przetwarzanie odpadów organicznych na energię.

Biogaz: Przetwarzanie odpadów organicznych na energię.

Coraz większą popularność w Polsce zyskuje biogaz – surowiec energetyczny pozyskiwany z przetwarzania odpadów organicznych. Coraz więcej zakładów przemysłowych oraz farm rolanych w Polsce stosuje biogazownie, które pozwalają na generowanie energii elektrycznej i ciepła.

Co to jest biogaz?

Biogaz to gaz powstały w wyniku fermentacji materii organicznej z odpadów rolnych i przemysłowych, resztek pokarmowych czy ścieków. W wyniku tego procesu powstaje mieszanina głównie metanu i dwutlenku węgla, a także innych gazów takich jak wodór, amoniak czy tlen. Biogaz można wykorzystać jako surowiec energetyczny do produkcji energii elektrycznej, cieplnej lub paliwowej.

Jak powstaje biogaz?

Do produkcji biogazu niezbędna jest fermentacja materii organicznej w specjalnych reaktorach w warunkach beztlenowych. Fermentacja ta, w wyniku rozkładu substancji organicznych, prowadzi do powstania biogazu. W procesie fermentacji wykorzystywane są bakterie, które powodują rozkład materii organicznej w beztlenowych warunkach.

Jakie są zalety wykorzystywania biogazu?

1. Biogaz jest ekoenergią. Jego wykorzystanie pozwala na znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co ma pozytywny wpływ na środowisko.
2. Odpady organiczne, które są wykorzystywane do produkcji biogazu, nie stanowią już problemu w zakresie ich składowania, co także wpływa pozytywnie na środowisko naturalne.
3. Biogaz jest odnawialnym źródłem energii, co oznacza, że można go pozyskiwać i wykorzystywać w nieskończoność.
4. Wykorzystanie biogazu pozwala na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania.
5. Wytwarzany biogaz jest czystszy niż większość paliw kopalnych, co także wpływa pozytywnie na środowisko naturalne.

Jak wykorzystać biogaz?

Biogaz można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub jako paliwo dla pojazdów. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystywane są specjalne generator, które umożliwiają przetwarzanie biogazu na energię elektryczną. W przypadku produkcji ciepła biogaz jest spalany w kotłach, które ogrzewają wodę w instalacjach grzewczych. Natomiast do wykorzystania biogazu jako paliwa dla pojazdów niezbędna jest jego odpowiednia oczyszczania z niepożądanych zanieczyszczeń.

Podsumowanie

Produkcja biogazu z wykorzystaniem odpadów organicznych to nowoczesna i ekologiczna metoda pozyskiwania energii. Wykorzystanie biogazu pozwala na prowadzenie działalności przemysłowej czy rolniczej z wykorzystaniem czystych i odnawialnych źródeł energii, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i pozwala na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej czy ogrzewania.