Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on kwi 25, 2022 in Architektura wnętrz |

Audyt energetyczny: Jak ocenić wydajność energetyczną budynku.

Audyt energetyczny: Jak ocenić wydajność energetyczną budynku.

Audyt energetyczny – jak poprawić wydajność energetyczną budynku

Budynki to kluczowy element krajobrazu miejskiego. Wyzwaniem dla zarządzających nieruchomościami jest zapewnienie ich energooszczędności, a co za tym idzie, redukcja zużycia energii i kosztów związanych z utrzymaniem budynków. Audyt energetyczny to narzędzie, które pozwala na skuteczną ocenę wydajności energetycznej budynków i wprowadzenie możliwych zmian. Oto kilka wskazówek, jak przeprowadzić audyt energetyczny i poprawić wydajność energetyczną budynku.

1. Badanie infrastruktury budynku
Audyt energetyczny rozpoczyna się badaniem infrastruktury budynku, w tym systemów wentylacyjnych, oświetleniowych i ogrzewania. Wszystkie te elementy mają wpływ na wykorzystanie energii w budynku. Podczas tego badania ustala się także stopień zużycia energii w porównaniu z innymi budynkami o podobnym przeznaczeniu.

2. Ocena izolacji termicznej
Izolacja termiczna to kluczowy element zapewniający energooszczędność budynków. Nieruchomości muszą być dobrze izolowane, aby zminimalizować straty ciepła. Podczas audytu energetycznego sprawdza się izolację termiczną ścian, dachów, okien i drzwi. Wyniki tego badania mogą pomóc w określeniu, czy wymagane są jakieś poprawki w izolacji.

3. Ocena instalacji grzewczych
Kolejnym istotnym elementem, który ma wpływ na wydajność energetyczną budynków, są instalacje grzewcze. Podczas audytu ocenia się prawidłowe funkcjonowanie instalacji i wydajność wytwarzanego ciepła. To może pomóc w określeniu, czy należy wymienić system grzewczy lub regulować parametry już zainstalowanych systemów.

4. Ocena oświetlenia
Oświetlenie w budynkach również ma wpływ na wykorzystanie energii. W trakcie audytu energetycznego sprawdza się, czy stosowane w budynkach oświetlenie jest energooszczędne. Ocenia się również, czy zamontowane są czujniki, które kontrolują oświetlenie pod kątem użycia pomieszczeń.

5. Raportowanie i rekomendacje
Po przeprowadzeniu audytu energetycznego tworzy się szczegółowy raport, który zawiera m.in. wnioski, rekomendacje i plany działań dotyczące poprawy energetyczności budynku. W raporcie opisuje się również potencjalne koszty wprowadzenia zalecanych zmian oraz oszczędności wynikające z ich zastosowania.

Podsumowanie

Audyt energetyczny to skuteczne narzędzie, które pozwala na ocenę wydajności energetycznej budynków. Nie tylko pozwala to na lepsze wykorzystanie energii, ale również na redukcję kosztów związanych z utrzymaniem budynku. Poprawa wydajności energetycznej budynku wpływa także na jakość naszej przestrzeni miejskiej.